Услуги

НАШИТЕ УСЛУГИ

ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД  град Русе предлага цялостни концептуални технологични и технически решения за нуждите на автоматизираното поливане, какпково напояване, микро разпръсквачи и системи за защита против слана и замръзване за градини, паркове, хотелски комплекси, спортни терени, голф игрища и селското стопанство /градинарство, овощни градини, лозя и др./, както и цялостно управление на проекти „до ключ“ за големи и малки обекти в град Русе.

Допълнително системите се окомплектоват със системи за филтрация, използване на отпадъчни води за поливни нужди и помпени станции с различно приложение.

Компанията покрива територията на България.

Сервиз на поливни системи

Нашият новаторски и натрупал практически опит екип е висококвалифициран във всички аспекти на доставка, проектиране, супервизия, инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на автоматизираните поливни системи в град Русе. Ние сме специализирани в инженеринга на автоматизирани поливни системи, използващи утвърдени технологии за поддръжка, осигуряващи надеждност и икономичност. Компанията е добре екипирана с най-съвременна техника и методи за инсталация, което ще гарантира по-ефективна работа на системата, надеждна поддръжка и конкурентни цени. За нас е много важно, тези услуги да се предоставят бързо и вежливо към нашите клиенти.

Ние осъзнаваме, че Вашето време е изключително ценно, така че ще Ви посетим на място за първоначални консултации, което ще очертае основните изисквания и ще предостави възможност за оглед на важни фактори, необходими за изработката на професионален проект и последващо правилното функциониране на Вашата поливна система. Заедно с Вас също така, ще определим план за действие, отговарящ на Вашите лични и финансови изисквания. След приключване на монтажа, ще Ви запознаем с всеки детайл от нормалното функциониране на новата автоматизирана поливна система.

 

ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Всички необходими компоненти за създаване на автоматизирани поливни системи Rain Bird и Hunter Irrigation се доставят от ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД, за да се осигури най-доброто качество на системите на рентабилна цена за потребителите. Продуктите са съобразени със стандартите за качество на производство, с индивидуалните нужди и изискванията на всеки клиент.

ПРОЕКТИРАНЕ

ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД използва съвременни софтуерни продукти за проектиране базирани на CAD дизайн, които осигуряват високо качество на проектирането. Основата на добрия и качествен проект е правилното използване на изходните данни за проектирането, като анализ на почвения слой, видове растителност, климатични условия, топография на обекта. Наличието на водоизточник с подходящи за нуждите на поливането параметри е важен елемент за осигуряване на най-добър и икономически ефективен дизайн. Използват се фундаментални инженерни принципи при проектирането, който се предоставят директно на потребителя в най-рентабилен и достъпен начин. Нашите дизайнери имат богат опит във всички аспекти на проектантска работа, като работят усилено за осигуряването на най-добрите резултати за клиентите на компанията.

Сервиз на напоителни системи

По-долу Ви предоставяме няколко ключови характеристики, които трябва да следите, когато се оценява ефективността на поливната система:

Разпръсквачи с еднаква поливна норма

Всички разпръсквачи, разположени на един „клон” е препоръчително да бъдат от един и същи тип ( например роторни разпръсквачи, дефлекторни разпръсквачи и т.н.) и да притежават една и съща поливна норма (в мм/м2). Използването на разпръсквачи с различна поливна норма може да доведе до преполиване на дадени зони и недостатъчна дистрибуция на вода в други зони.

Поливно покритие тип “head – to – head” (от разпръсквач до разпръсквач)

Проектирането на поливно покритие тип „head – to – head” (от разпръсквач до разпръсквач), е ключов фактор. Целта на това покритие е водната завеса от даден разпръсквач да достига до следващия, като се гарантира 100% покритие на поливната зона. Подходящата поливна норма се базира на това поливно покритие. Местата, където разположението на разпръсквачите не отговаря на горното изискване не получават необходимото количество вода, което впоследствие води до поява на сухи или кафяви петна върху тревния килим. Тези петна показват, че поливането не е равномерно разпределено в площта на действие на разпръсквачите. В този случай, за да компенсират тази слабост, много колеги увеличават времето за поливане в по-сухите зони, което обаче води до преполиване в други зони, а от там до стресиране, загниване и заболявания на тревния килим.

Поливна норма, която не отговаря на инфилтрационните норми на почвата

Инфилтрационните свойства на почвата са важен изходен елемент за определяне на поливната норма, а именно различната скорост на пропускливост на водата в почвата. Песъкливите почви имат по-висока (по-бърза) инфилтрационна норма, докато глинестата почва притежава ниска (бавна) инфилтрационна норма. Ако поливната норма е по-голяма от инфилтрационната норма, тогава се наблюдава оттичане на излишната вода по повърхността на тревния килим и ерозия (особено по склоновете). Ако разпръсквачите, инсталирани на Вашата поливна система не разполагат с по-ниска поливна норма, то те трябва да бъдат сменени с подходящи такива или трябва да намалите времето за поливане, или трябва да използвате няколко стартови времена за поливане (например 3 стартови времена по 5 минути всяко през интервал от 1 час, вместо една поливка от 15 мин), което ще позволи инфилтриране на водата в почвата.

Наличие на подходящо входно налягане

Всеки разпръсквач е проектиран за работа при определени параметри на входно налягане на водата. Когато налягането е много ниско, разпръсквача „произвежда” големи водни капки и най-вероятно няма да постигне правилното разпръскване и необходимия радиус за удовлетворяване на поливното покритие. Ако нялагането в системата е твърде високо, при работа на разпръсквача се получава т.нар. „мъглуване”, което води до загуба на вода поради изпаряване или „отлитане” на малките водните частици дори при слаби ветрове.

ИНСТАЛИРАНЕ

ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД разполага с опитни инсталаторски екипи, много от които са били с фирмата от нейното създаване. Екипите са водени от професионалисти, който осигуряват по-качествена завършена работа, без допълнителни загуби и изпълнение на монтажните работи в строги времеви графици. Екипите в техните структури надеждно съчетават енергичността на младите кадри и практическия опит на професионалистите с дългогодишен стаж в тази сфера, изразено в сплотеността на колективите им. Всичко това е с една единствена цел насочена към компетентно изпълнение на монтажните работи и постигане на пълна удоволетвореност на клиентите.

• Професионални продукти от Rain Bird и Hunter Irrigation

• Нови инсталации от  Rain Bird и Hunter Irrigation

• Реновация на съществуващи инсталации

• Над 10 години опит в поливането

• Превантивни технически решения за намаляване риска от аварии по системата

• Три години гаранция на продуктите от  Rain Bird и Hunter Irrigation

• Една година гаранция на СМР

Нови и модерни поливни системи – ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД ще проектира и инсталира поливната Ви система, така че да гарантира възможно най – рентабилната себестойност на поръчката Ви. Обособяване на отделни поливни зони според поливните нужди. Зони попадащи в пълна сянка (Пример: между къщите) се нуждаят от по-малко количество вода отколкото зони подложени на пряка слънчева светлина. Правилно зонираната поливна система ще е по-скъпа за инсталиране, но ще Ви спести финансови ресурси за вбъдеще, както и икономия на най-ценния ресурс – водата!

ПОДДРЪЖКА

ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД предлага пълно сервизно обслужване и поддръжка на поливните системи за своите клиенти, обвързано с необходимите договори. Тази услуга дава възможност на клиентите да притежават поливни системи напълно осигурени в експлоатационно отношение в рамките на проектната спецификация. Компанията има дългогодишен опит в обслужване и поддържане на системи от най-малките дворни системи за капково напояване до някои от най-големите спортни комплекси в страната. Нашите сервизни екипи са изцяло оборудвани със специализирани инструменти, необходими за локализиране и овладяване на всички проблеми, които могат да се появят в поливната система.

Ние сме специализирани, както в инсталирането, така и в реновацията и ремоделирането на неподходящи съществуващи поливни системи, което често спестява допълнителни финансови средства на собствениците, докато някой други компании препоръчват изцяло подмяната им.

Ремонт на всички видове разпръсквачи бързо и правилно

Нашите сервизни техници са опитни и добре обучени, и нашите сервизни автомобили са оборудвани с най-необходимото оборудване за отстраняване на проблеми, което ни позволява бърза диагностика, отстраняване на проблема, правилен ремонт на всички модели разпръсквачи.

Почистване и прегрупиране на разпръсквачите

Ако схемата на поливане е погрешна, появата на кафяви петна върху тревния килим е доста вероятна. Причината за това може да се търси в блокаж на филтърчето или дюзата. Препоръчва се почистване както на филтърчето и дюзата, така и на стеблото на самия разпръсквач. Ако проблема не се отстрани след тези операции, дюзата може да се окаже износена и трябва да бъде подменена.

Не трябва да има поливане върху тротоара, градинските пътеки, улицата. Ако съществува такова, необходимо е да подмените дюзата с подходяща за схемата на поливане. Ако проблема не се реши, то разположението на разпръсквача трябва да бъде сменено или самия разпръсквач да бъде сменен с подходящ такъв.

Растителност или други предмети не трябва да пречат на струята на разпръсквача /поливна сянка/. Ако има такава пречка, подрежете растителността или вдигнете разпръсквача колкото е необходимо. Това ще подобри поливното покритие.

При изграждане на последващи съоръжение /Пример плувен басейн/, това не е проблем за поливната система. Ние ще консервираме система в зоната на строителството и ще запазим другите зони в работно положение, за да се гарантира поливането и поддържането на градината в добро състояние. След което ще се прегрупират разпръсквачите около готовото съоръжение за да се осигури оптималното поливане на зоната.

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

• Стартиране /през пролетта/ и зазимяване /преди зимата/ на системите

• Възстановяване и оживяване на системата

• Инсталиране и подмяна на помпена станция

• Преустройства на системи за капково напояване

• Ъпгрейд на програматори и контролери

• Ъпгрейд на сензори и датчици за дъжд

• Диагностика и отстраняване на проблеми с кабелните трасета на системите

РЕНОВАЦИЯ И ЪПГРЕЙД НА СИСТЕМИТЕ

Една от нашите специални услуги е предоставяне на собствениците на съществуващи системи на услугата реновация и ъпгрейд независимо от вида и типа поливна система.

ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ /ТИП ФРЕНСКИ ДРЕНАЖ/

Застоялата вода, водата преместваща фундаментите на сградата Ви или водата просмукваща се в къщата Ви са причина за инсталиране на подходяща дренажна система. Трасето на тръбната разводка на поливната система може да се ползва за трасе за изграждане на отводнителна система свързано към канализацията и др. за елиминиране на излишната вода върху нежелани зони. Дренажна помпена система може дабъде инсталирана когато денивелацията на терена го изисква.

ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

За изпомпване на вода от изкуствено или естествено езеро или сондаж, или бустерни помпени станции за повишаване на налягането могат да бъдат проектирани и изпълнени с възможно най-доброто качество, за да гарантират години надеждна работа.

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

Акцентът на Вашия двор или градина през ноща е професионално инсталирана система за градинско осветление. Компанията проектира и инсталира професионално слаботоково градинско осветление, което предоставя уникална нощна картина на обекта, както и обезпечава сигурносттта и спокойствието във Вашата градина, парк или хотелски комплекс.

КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЪЧЕТАНИ С КОМПЕТЕНТНО И КВАЛИФИЦИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ

Това е лицето на ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЕООД, което прави клиентите удоволетворени. Ние сме официално лицензирана компания от Rain Bird Europe за оторизиран сервиз за България и Румъния.

Като Rain Bird и Hunter Irrigation Distributor™

Компанията предоставя доставка, проектиране и високо качествено инсталиране на поливни системи с оригинални продукти на Rain Bird и Hunter Irrigation. Специалистите в компанията са преминали редица обучения в чужбина свързани с проектиране, инсталиране и сервизно обслужване на професионални поливни системи. Ние ще подберем за Вас правилните Rain Bird продукти спрямо нуждите на Вашия уникален двор, градина или парк, ще програмираме Вашия програматор да работи с максимална ефективност, и ще Ви инструктираме как да настройвате Вашия поливен график, за да отговаря на сезонните изисквания на растителността в двора, градината или парка.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ПРИ ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗГРАДЕНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ОТ "ПОЛИВНИ СИСТЕМИ" ЕООД ПРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ГАРАНЦИОННА КАРТА:

         Видове:

1.Гаранционна карта "No matter what happens"

Гаранция на автоматизираната поливна система Life Time;

Цена: 10% от фактурната стойност без ДДС на поливната система за 1 календарна година;

Гаранцията включва:

Подмяна на всеки инсталиран от фирмата елемент(програматор, ел.клапани, шахти за клапани, ел.кабел, повредени тръби, бързи връзки, разпръсквачи, дюзи, датчици и сензори за дъжд) от поливната система без значение причината за повреда – 0 лева;

Стойност на транспортни разходи – 0 лева на километър;

2.Гаранционна карт "Premium"

Гаранция на автоматизираната поливна система 2 години по т.2,3,4,5,6,7 От Договора за гаранционна и извън гаранционна подръжка;

Цена: 5% от фактурната стойност без ДДС на поливната система за 1 календарна година;

Гаранцията включва:

Сезонно обслужване – пролет и зима – 0 лева;

Посещения 2(два) пъти през сезона на работа на поливната система – 0 лева;

Всяка подмяна на елементи от поливната система извън гаранционните условия в т2,3,4,5,6,7  се ценообразува спрямо ценовата листа на онлайн магазина  www.napoqvane.com към датата на подмяна, плюс 20 лв. на час без ДДС и 0.40 лева на километър без ДДС до обекта от начална точка гр.Русе ;

 

3.Гаранционна карт "Free Choice"

Гаранция на автоматизираната поливна система 1 година по т.2,3,4,5,6,7 От Договора за гаранционна и извън гаранционна подръжка;

Цена: 30 лв. без ДДС за 1 час + 0,50 лв./км без ДДС до обекта от начална точка гр.Русе;